Four Columns & Image on Top

Backbone on Backbone: Mariam Stepanyan, Art Director

With Her Sharp Wit And Limitless Creative Talent, We Sure Love Having Mariam In Our Team. She Has Joined Backbone As An Illustrator In 2016 And Has Recently Become The Art Director Of Our Agency. It Goes Without Saying That She Had A Lot Of Interesting Things To Say, So We Sat Down With Her…

The London Series: striking architecture & inspiring urban fabric

  —by Grace Jerejian    While visiting the city for a week in September, in order to attend the Pentawards, the leading packaging awards ceremony taking place in London this year, we witnessed firsthand the city’s varied and rich architecture as well as the fascinating aesthetics of its urban planning,  Let’s put into words its…

Backbone on Backbone: Elina Barseghyan, illustrator

  With her infectious laugh, bright smile and distinctive humour, Elina is the source of good vibes and positive energy at our Agency.  We sat down with her on this cozy fall evening to learn more about her, what inspired her, her approach to the work as well as her aspirations as an illustrator.  …

Backbone Branding celebrating BXL 20TH Anniversary in Shenzen

As a part of our ongoing journey of spreading our designs and ideas on a universal platform, this time we headed to, well, non-other than China and in front of more than 4.2 million live streaming audience! We were honored to be chosen along with some of the most influential design agencies in Europe to…

Loading blog posts...

Three Columns & Image on Top

Backbone on Backbone: Mariam Stepanyan, Art Director

With Her Sharp Wit And Limitless Creative Talent, We Sure Love Having Mariam In Our Team. She Has Joined Backbone As An Illustrator In 2016 And Has Recently Become The Art Director Of Our Agency. It Goes Without Saying That She Had A Lot Of Interesting Things To Say, So We Sat Down With Her…

The London Series: striking architecture & inspiring urban fabric

  —by Grace Jerejian    While visiting the city for a week in September, in order to attend the Pentawards, the leading packaging awards ceremony taking place in London this year, we witnessed firsthand the city’s varied and rich architecture as well as the fascinating aesthetics of its urban planning,  Let’s put into words its…

Backbone on Backbone: Elina Barseghyan, illustrator

  With her infectious laugh, bright smile and distinctive humour, Elina is the source of good vibes and positive energy at our Agency.  We sat down with her on this cozy fall evening to learn more about her, what inspired her, her approach to the work as well as her aspirations as an illustrator.  …

Loading blog posts...

Two Columns & Image on Top + Post Date

Backbone on Backbone: Mariam Stepanyan, Art Director

With Her Sharp Wit And Limitless Creative Talent, We Sure Love Having Mariam In Our Team. She Has Joined Backbone As An Illustrator In 2016 And Has Recently Become The Art Director Of Our Agency. It Goes Without Saying That She Had A Lot Of Interesting Things To Say, So We Sat Down With Her…

The London Series: striking architecture & inspiring urban fabric

  —by Grace Jerejian    While visiting the city for a week in September, in order to attend the Pentawards, the leading packaging awards ceremony taking place in London this year, we witnessed firsthand the city’s varied and rich architecture as well as the fascinating aesthetics of its urban planning,  Let’s put into words its…

One Column & Image on Top + Post Date + Link Button

Backbone on Backbone: Mariam Stepanyan, Art Director

With Her Sharp Wit And Limitless Creative Talent, We Sure Love Having Mariam In Our Team. She Has Joined Backbone As An Illustrator In 2016 And Has Recently Become The Art Director Of Our Agency. It Goes Without Saying That She Had A Lot Of Interesting Things To Say, So We Sat Down With Her…

Image on Left + Random Posts

You can choose how your posts will appear, sorted by date, custom, random, and other types… you choose.

Backbone on Backbone: Elina Barseghyan, illustrator

  With her infectious laugh, bright smile and distinctive humour, Elina is the source of good vibes and…

Backbone Branding-ը Dubai Design Week-ին

Backbone Branding-ը շարունակում է բացահայտել դիզայնի բոլոր ասպարեզները: 2016 թվականի հոկտեմբերի 24-29 անցկացվող Dubai Design Week-ը աշխարհի դիզայնի…

Loading blog posts...

Masonry Blog Posts

Backbone Branding-ը Dubai Design Week-ին

Backbone Branding-ը շարունակում է բացահայտել դիզայնի բոլոր ասպարեզները: 2016 թվականի հոկտեմբերի 24-29 անցկացվող Dubai Design Week-ը աշխարհի դիզայնի նորագույն և ամենաամբիցիոզ միջազգային միջոցառումներից մեկն է: Այս տարի այս մեծ իրադարձությանը որպես դիտորդ մասնակցեց մեր ստուդիան, իսկ մեր նախագծերից մեկը, որը շուտով կհայտնվի մեր պորտֆոլիոյում, մասնակցեց ծրագրին: Dubai Design Week-ի նպատակն է ուշադրության կենտրոն հրավիրել Դուբայը,…

Backbone Branding at FBIF “Global Innovation, Powering the Future” in Shanghai.

It is the third year that Food & Beverage Innovation Forum (FBIF) gets together the influential representatives, brand owners, creatives and suppliers of the food and beverage industry to identify the most inspiring and innovative ideas from around the world. Backbone Branding had the honor of being the only creative agency attending from Armenia and…

The London Series: striking architecture & inspiring urban fabric

  —by Grace Jerejian    While visiting the city for a week in September, in order to attend the Pentawards, the leading packaging awards ceremony taking place in London this year, we witnessed firsthand the city’s varied and rich architecture as well as the fascinating aesthetics of its urban planning,  Let’s put into words its…

“Fish Club Wine” on the cover of “The Package Design Book 5”

2018 was full of interesting projects, wonderful events and fascinating moments. For us, one of those happened when our “Fish Club Wine” project appeared on the cover of the renowned design book “The Package Design Book #5” by TASCHEN Publishing House that rounds up the winning designs from the 2017–2018 PENTAWARDS competition.The Pentawards are recognized…

Backbone Branding celebrating BXL 20TH Anniversary in Shenzen

As a part of our ongoing journey of spreading our designs and ideas on a universal platform, this time we headed to, well, non-other than China and in front of more than 4.2 million live streaming audience! We were honored to be chosen along with some of the most influential design agencies in Europe to…

Backbone Branding-ի ճանապարհորդությունը դեպի Շանհայի Pentawards

Դիզայնի ոլորտում կան բազմաթիվ արժեքավոր և ճանաչում ունեցող փառատոններ և մրցույթներ։ Մասնակցությունը այդ միջոցառումներում կարևոր է ոչ միայն մասնակիցների, այլև նրանց համար, ովքեր համագործակցում և առնչվում  են մասնակիցների աշխատանքի հետ։ Դա որակի չափանիշ և հաջողության գրավական է, մեծ մոտիվացիա և ոգեշնչման աղբյուր՝ աշխատակիցների համար։ Pentawards–ը մեզ համար կարևորագույն մրցույթներից է։ Ինչպես նշում է Advertising Age-ը՝…

Loading blog posts...