MRGASTAN

Slide Slide

Mrgastan

Date: 2020
Service: Branding, Packaging
Category: Food, Preserves

Augmented Reality Partner: Arloopa

The Challenge

Armenia is blessed with a beautiful landscape.

However, despite its breathtaking beauty, the country remains an undiscovered land to a very big number of people. On the other hand, all those who have visited the country would confirm that it’s an edenlike destination.

Therefore, our challenge when creating the branding and design for this line of jam was not to only make the product appealing but also to use the fruit that comes out of the Armenian Nature as a way to show the Nature itself.

Because after all, the fruit would not have been there without the soil, the land and the water that produces it.

Adding to this that Armenian fruits are known to be particularly advantageous in terms of their bursting flavors and wide variety due to the favorable conditions of the Nature from which they come.

 

The Solution

This is the reason why we have come up with a line of colorful and lively illustrations, each depicting landscape scenery incorporated within the contours of the fruit that the jar contains.

This way the fruit turns into a window through which we can observe the landscape of Armenia.

As a postcard depicting Armenia’s Nature, we have gone one-step further with the help of interactive technology and animation and have turned our illustrations into augmented reality with the help of a specialized application called Arloopa.

 In other words, the still illustrations of Nature come to life in motion-filled imagery of plants and animals accompanied by realistic sound effects and narrated storytelling.

In order to go deeper in representing Armenia not only visually but also auditevely, the animation is accompanied by the unique melodies from the master of Armenian folk music the composer Komitas.

The music that was written for Armenia by Komitas fits perfectly with the visuals, helps to set the mood even more, and acquaint the viewer with all aspects of the Armenian culture.

This Augmented Reality experience and the transcending musical notes that emerge from the application would invite the looker to jump right into the landscape, break into the scenery, and get a firsthand experience of the Armenian fields, mountainous nature, enchanting lakes and flowery gardens.

This is our way to give people a taste of Armenia and invite them to embark on the mission to actually visit the country and see it for real. 

As for the naming we have chosen an Armenian name ‘’Mrgastan’’ which translates to “The Land of Fruit” in English. 

Because what better way to pay an homage to the particular qualities of Armenian fruit, more than to name the land after it!

 

Musical Composition by Komitas
Musical Performance by  “Komitas Quartet”,
Musical Pieces: “Yerkinqn Ampel e”, “Hoy Nazan”, “Shushiki”, “Chinar es”, “Shogher jan”, “Habrban”, “Qele-Qele”
Musical Performance by “Hover” State Chamber Choir
Musical Piece: Lusnakn Anush

****

Մարտահրավեր

Հայաստանն օժտված է գեղեցիկ բնապատկերներով։ Այդուհանդերձ, չնայած իր կենդանի գեղեցկությանը այս երկիրը մեծ թվով մարդկանց համար ամբողջովին բացահայտված չէ, իսկ ովքեր այցելել են և կարողացել են բացահայտել այն,  Հայաստանն իսկական «դրախտավայր» են  անվանում:

Հայկական մրգային ջեմերի այս նոր շարքի բրենդինգը և դիզայնը ստեղծելիս մեր մարտահրավերն էր ոչ միայն գրավիչ դարձնել արտադրանքը, այլև հայկական բնությունից  դուրս եկած այս մրգերը օգտագործել՝ որպես բնությունը ներկայացնելու միջոց:

Ի վերջո, չէ որ միրգը չէր լինի այնտեղ, եթե չլիներ այն ստեղծող հողը,  տարածքը և  ջուրը։

Բացի այդ, հայկական մրգերը, բավականին առավելություն ունեն, երբ խոսքը գնում է դրանց անզուգական համի ու լայն բազմազանության մասին. այդ ամենն արդյունքն է բնության բարենպաստ պայմանների, որտեղ նրանք աճում են։

Լուծումը

Ահա թե ինչու մենք ստեղծեցինք մի շարք գույնզգույն և կենդանի նկարազարդումներ, որոնցից յուրաքանչյուրը պատկերում է  բնապատկերային լանդշաֆտներն այն մրգերի ուրվագծերի մեջ, որոնք առկա են տարայում։

Այսպիսով մենք միրգը  դարձրել ենք պատուհան, որի միջոցով, դիտորդը կարող է  տեսնել հայկական բնաշխարհը։

Որպես Հայաստանի բնության այցեքարտ՝ մենք մեկ քայլ առաջ արեցինք ինտերակտիվ տեխնոլոգիաների և անիմացիայի օգնությամբ, և մեր պատկերազարդումները վերածեցինք վիրտուալ  իրականության ՝ Arloopa մասնագիտացված հավելվածի միջոցով։

Այսպիսով, բնությանը  ներդաշնակ  այս նկարազարդումները կենդանանում են  բույսերի և կենդանիների շարժուն պատկերներով, որոնք ուղեկցվում են իրատեսական ձայնային էֆեկտներով:

 Հայաստանը խորքային ոչ միայն վիզուալ այլև ձայնային կերպով ներկայացնելու նպատակով անիմացիան ուղեկցվում է հայկական ժողովրդական երաժշտության վարպետ, կոմպոզիտոր Կոմիտասի անզուգական երաժշտությամբ։

 Այս երաժշտությունը, որը գրվել է Կոմիտասի կողմից Հայաստանի համար վիզուալի բաղկացուցիչ մասն է, որն էլ ավելի է բարձրացնում տրամադրությունը՝ ծանոթացնելով դիտորդին հայկական մշակույթի բոլոր ասպեկտներին:

 AR (համալրված իրականություն)-ի այս փորձն ու երաժշտական արտասովոր նոտաները, որոնք բխում են հավելվածից, հրավիրում են դիտողին սուզվելու բնության խորքում, ընկղմվելու բնապատկերների մեջ  և սեփական փորձով   բացահայտելու հայկական դաշտերը, լեռնային բնությունը, կախարդական  լճերն ու ծաղկող այգիները։

 Սա մեր այն  միջոցն է, որով մենք մարդկանց փոխանցում ենք Հայաստանի համը և հրավիրում  նրանց  միանալու Հայաստան այցելելու և այն իրականում տեսնելու առաքելությանը։

 Ինչ վերաբերում է անվանը, ապա մենք ընտրել ենք «Մրգաստան» անվանումը, ինչը նշանակում է «մրգի երկիր»։

Վերջիվերջո, հայկական մրգի առանձնահատուկ հատկանիշներին հարգանքի տուրք մատուցելու ավելի լավ միջոց չկա, քան  հայկական հողը Մրգաստան կոչելն է:

 

Երաժշտության հեղինակ՝ Կոմիտաս

Երաժշտական կատարումը՝ «Կոմիտասի անվան ազգային քառյակ»-ի

երաժշտություն՝ «Երկինքն ամպել է», «Հոյ Նազան», «Շուշիկի», «Չինար ես», «Շողեր ջան», «Հաբրբան», «Քելե-Քելե»

երաժշտական կատարումը՝ «Հովեր» պետական կամերային երգչախմբի,

երգ՝ «Լուսնակն Անուշ»